Konsulttisopimus

 1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat FinnLite Oy (jäljempänä FinnLite/Yritys) ja hakemusosassa mainittu luonnollinen henkilö (jäljempänä Konsultti). Tämä sopimus on Konsulttia henkilökohtaisesti sitova. Konsultti ei saa myydä, siirtää, testamentata tai muulla tavoin luovuttaa tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

 2. Konsultti vastaa itse omasta kirjanpidostaan ja liiketoiminnastaan koituvista kuluista mukaan lukien, muttei seuraaviin rajoittuen: tulo-, arvonlisä- ja muut verot sekä mahdolliset sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvakulut.

 3. Konsultti välittää FinnLitelle tilauksia järjestämällä FinnLite-kutsuja ja/tai ottamalla tilauksia vastaan ja saa siitä rahallisen korvauksen FinnLiten Palkkio-ohjelman mukaisesti. Konsultti vakuuttaa, että hänellä on pääsy edellä mainittuun asiakirjaan internetissä ja että hän on tutustunut siihen huolellisesti. Konsultti sitoutuu tilittämään täysimääräisesti maksetut tilaukset FinnLitelle kolmen (3) arkipäivän kuluessa kutsujen pitämisestä. Palkkiota suoritetaan vain täysimääräisesti maksetuista tilauksista. Tilausten tilittämisen viivästyminen voi johtaa Konsultin palkkiotilin sulkemiseen ja tämän sopimuksen irtisanomiseen ja päättymään seitsemän (7) arkipäivän kuluttua siitä, kun FinnLite on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti. Maksettujen tilausten tilittämisen laiminlyönti voi johtaa myös perintätoimiin. Yllä mainittu asiakirja, Palkkio-ohjelma ja SOPIMUSLIITE sisältyvät tähän sopimukseen ja ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

 4. HYVÄ-aloituspaketin kauppahinta on 29,90 euroa. PAREMPI-aloituspaketin kauppahinta on 59,90 euroa. PARAS-aloituspaketin kauppahinta on 99,90 euroa. Aloituspaketin omistusoikeus siirtyy konsultille, kun paketti on lähetetty konsultille FinnLiten varastosta. Konsultti saa täydet palkkiot heti ensikutsuistaan alkaen. Kaikki tässä sopimuskohdassa mainitut summat sisältävät ALV:n. FinnLite pidättää oikeuden tarvittaessa tarkistaa aloituspakettien sisältöä ja hintoja.

 5. Vastaanotettuaan ja hyväksyttyään tämän sopimuksen FinnLite perustaa konsultille palkkiotilin. Kun Konsultti on toimittanut FinnLitelle voimassa olevan y-tunnuksen ja ennakkoperintärekisteriotteen (30 päivän sisällä), palkkion maksu voidaan aloittaa. Mikäli Konsultti on ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, hänen on ilmoitettava asiasta ennen palkkiotilin avaamista, sekä jatkossa ilmoitettava välittömästi, mikäli hänet poistetaan ennakkoperintärekisteristä tai hänen arvonlisäverovelvollisuutensa alkaa tai päättyy. Konsultti on velvollinen korvaamaan FinnLitelle ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä mahdolliset kielteiset veroseuraamukset. Vaihtoehtoisesti voit toimia myös Kevytyrittäjänä. Palkkionmaksun ehdot on määritelty FinnLiten Palkkio- ohjelmassa. FinnLite pidättää itselleen oikeuden muuttaa FinnLiten Palkkio-ohjelman tai SOPIMUSLIITTEEN ehtoja tarpeen mukaan. Konsultin katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän ei ilmoita irtisanovansa sopimusta 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut kirjallisen tiedon ehtomuutoksista.

 6. Konsultti harjoittaa liiketoimintaansa omissa nimissään omien toimintatapojensa mukaisesti, kuitenkin noudattaen EU:n tietosuoja-asetuksia (GDPR = General Data Protection Regulation), SOPIMUSLIITTEESSÄ olevia kohtia ja FinnLiten antamia kohtuullisia ohjeita. Konsultti sitoutuu olemaan esittelemättä muita tuotteita tai palveluita tilaisuuksissa, jotka pidetään FinnLiten tuotteiden tai toiminnan esittelemiseksi. Asiakas saa tuotteensa aina tilausten kautta, mallituotteiden myynti suoraan kutsupöydästä on kielletty. FinnLiten tuotteiden myynti kirpputoreilla yms. on ehdottomasti kielletty. Tapahtumissa, esim. messuilla ja myyjäisissä tapahtuvasta tuotemyynnistä on aina sovittava etukäteen kirjallisesti Yrityksen kanssa.

 7. Konsultti saa käyttää FinnLiten toiminimeä tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Konsultin on aina kuitenkin erikseen haettava FinnLitelta kirjallinen lupa FinnLiten logon, mahdollisen haastattelun, lehtijutun, rekisteröimättömien ja rekisteröityjen tavaramerkkien käyttämiseen. Toiminimen, logon ja merkkien käyttöoikeus lakkaa välittömästi, jos Konsultin palkkiotili suljetaan tai sopimus irtisanotaan. Kommunikoinnissa on käytettävä Itsenäinen FinnLite Konsultti -termiä. Yrityksen tekemiä mainoskuvia Konsultti saa käyttää ja jakaa sosiaalisessa mediassa, mutta ei saa muokata niitä.

 8. Konsultti hoitaa liiketoimintaansa lain ja hyvän kauppatavan mukaisesti sekä noudattaa erityisesti kuluttajansuojalain säännöksiä että erityistä huolellisuutta luotto- ja maksukorteilla suoritettavien maksujen vastaanottamisessa. Konsultti esittelee FinnLiten tuotteita ja etuuksia totuudenmukaisesti ja rehellisesti, koska ensiluokkaisen asiakaspalvelun tarjoaminen on FinnLiten ja konsultin kannalta ensiarvoisen tärkeää. FinnLiteen suoraan yhteyttä ottavat asiakkaat sekä Kutsujärjestäjät ohjataan heitä viimeksi palvelleen aktiivisen konsultin luo. Jos heitä palvellutta aktiivista konsulttia ei löydetä, asiakas ohjataan Tiimipäällikön luo.

 9. Konsultin itsenäinen edustussuhde FinnLiteen on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan purkaa välittömästi olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Jokainen sopimusrikkomus käsitellään tapauskohtaisesti. Kumpikin osapuoli voi halutessaan milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Jos sopimus irtisanotaan, niin irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Mikäli yritys lopettaa liiketoimintansa kyseisellä markkina-alueella, irtisanomisaika astuu voimaan FinnLiten määräämänä päivänä.

 10. Tämä sopimus tulee voimaan, kun Konsultti on hyväksynyt sen painamalla tämän sopimuksen sisältävän sähköisen asiakirjan ”hyväksyn” näppäintä ja Konsultti on maksanut valitsemansa aloituspaketin FinnLite-yrityksen verkkokaupassa. Hyväksymällä tämän sopimuksen Konsultti vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä tämän sopimuksen sisällön, FinnLiten Palkkio-ohjelman ja SOPIMUSLIITTEEN Konsultilla on oikeus syytä ilmoittamatta 14 vrk kuluessa sopimuksen solmimisesta peruuttaa sopimus seuraamuksitta. Konsultin on ilmoitettava peruuttamisesta sähköpostilla (info@finnlite.fi). Peruutuksen tapahduttua on Yrityksen ostettava Konsultilta kaikki myyntikelpoiset ja käyttämättömät tuotteet ja tukitoiminnot sekä palautettava täysimääräisenä Konsultin FinnLitelle maksamat maksut. FinnLitella on kuitenkin oikeus vähentää palautettavista maksuista sopimuksen perustamisvaiheeseen liittyvät kustannukset, jotka voivat olla enintään 10 % edellä mainittujen tuotteiden ja tukitoimintojen arvonlisäverottomasta ostohinnasta sekä ne edut, jotka Konsultti on saanut palautettavien tuotteiden oston perusteella.

 11. Konsultti hyväksyy, että hänen palkkiotililtään veloitetaan enintään 15 euron hallintomaksu niinä kuukausina, kun Konsultti on tallentanut kutsutilauksia ja/tai hän/hänen asiakkaansa ovat tehneet verkkokauppatilauksia. Maksulla katetaan FinnLiten tarjoamien palvelujen ja Konsultin työkalujen kustannuksia. Mikäli Konsultti on kolme (3) täyttä kalenterikuukautta epäaktiivinen, hänen käyttäjätunnuksensa sulkeutuu ja uudelleen avaus vuoden sisällä maksaa 10 euroa.