Sopimusliite

Kohta 3. Tilaaminen ja tuotteiden toimittaminen

Kampanjoiden voimassaoloaika päättyy ilmoitettuna päivänä klo 23.59, jonka jälkeen kyseisiä tuotteita ei voi enää tilata erikoishinnoin. Samoin kuukausi ja vuosi päättyvät kuukauden viimeinen päivä klo 23.59, jonka jälkeen tehdyt tilaukset kirjautuvat seuraavan kuukauden tai vuoden myynteihin.

Kaikissa kutsutilauksissa toimituskulut ovat 12,50 € / tilaus. Asiakkailta peritään toimituskuluja 2,50 € / tilaus. Toimituskulut ja Kutsujärjestäjän etuohjelman lisäedut eivät ole palkkioitavaa myyntiä. Verkkokauppatilauksissa on toimituskulut 8,90 € / tilaus eikä niistä hyvitetä Kutsujärjestäjän etuuksia.

Erillistä Konsultin tilausta ei tule tilausjärjestelmään. Näin Konsultin liiketoiminnan kulut pysyvät mahdollisimman pieninä. Konsultti voi toimia itse kutsujärjestäjänä. Näin hän on oikeutettu hankkimaan myös etuohjelman lisäetuja kutsuehtojen mukaisesti. Samassa tilauksessa hän voi tilata myös kuvastoja ym. markkinointituotteita.

Paketti toimitetaan Kutsujärjestäjän ilmoittamaan asiamiespostiin SUOMESSA, noudettavaksi hänen nimellään ja yhteystiedoilla. Kutsujärjestäjä noutaa paketin ja toimittaa tuotteet vierailleen.

Konsultin keräämien tilauksien toimitukset Konsultti noutaa postista ja sopii tuotteiden noudosta ja/tai toimittamisesta asiakkaidensa kanssa, 3 vrk kuluessa paketin noutamisesta. Verkkokauppatilauksien yhteydessä asiakas valitsee itse, mistä postin toimipisteestä hän haluaa pakettinsa noutaa ja on vastuussa noudosta ilmoitetun säilytysajan puitteissa.

Yhtiö ei ole vastuussa mahdollisesti noutamatta jätetyn paketin uudelleen lähetyskuluista. Tällaisissa tapauksissa lähetyskuluista vastaa paketin saaja.

Reklamaation, jonka Konsultti vastaanottaa asiakkaalta, on hoidettava viimeistään 7 vrk kuluessa tuotteen vastaanottamisesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@finnlite.fi ja liitetään kuva viallisesta/rikkoutuneesta tuotteesta. Tämän jälkeen odotat toimistolta vastausta, että miten kyseisen reklamaation kanssa toimitaan. Reklamaatiot lähetetään joko FinnLiten omalla asiakaspalautusnumerolla tai palautetaan Yrityksen järjestämässä tilaisuudessa tai tapahtumassa.

Kohta 6. Sopimuksen päättyminen/irtisanominen ja riitatilanteet sekä FinnLiten GDPR-käytäntö

Sopimuksen päättyessä Konsultin kaikki oikeudet FinnLite-Konsulttina päättyvät, eikä hän ole oikeutettu Palkkio-ohjelman mukaiseen palkkioon, FinnLite-tuotteiden tai lisäansiomahdollisuuden markkinointiin tai mihinkään Konsulttisopimuksen oikeuksiin.

Mikäli Konsultti irtisanoutuu myöhemmin, Yritys lunastaa Konsultin ostamat tuotteet pyydettäessä takaisin seuraavin ehdoin:

  • Tuotteet, jotka on ostettu 12 kuukauden sisällä, voi palauttaa Yritykselle ja Yritys korvaa palautettujen tuotteiden ostohinnasta 90 %.

  • Korvauksesta vähennetään kaikki mahdolliset siihen liittyvät palkkiot ja muut etuudet.

  • Palautettavat tuotteet on oltava myyntikelpoisessa kunnossa, käyttämättömiä ja alkuperäisissä pakkauksissaan.

  • Palautettavista tuotteista on ilmoitettava sähköpostilla (info@finnlite.fi) irtisanomisen yhteydessä.

  • Konsultin on eriteltävä selkeästi palautettavien tuotteiden nimet, kpl-määrät, ostohinnat ja tilausnumerot.

Jos Konsultilla on riitatilanne toisen Konsultin kanssa, Konsultin tulee ensimmäiseksi kääntyä hänet rekrytoineen Konsultin puoleen tai vaihtoehtoisesti pyytää apua Tiimipäälliköltään. Mikäli ongelma ei ratkea rekrytoijan avulla, Konsultti voi ottaa yhteyttä FinnLite-yritykseen kuvailemalla kirjallisesti riidan sisällön. Yritys tutkii asian ja antaa ohjeet tilanteen selvittämiseksi ja/tai tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin.

FinnLiten ja Konsultin välisessä sopimussuhteessa noudatetaan Suomen lakia. Riitatilanteessa sopijapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse sopimaan asian. Mikäli asiassa ei päästä yksimielisyyteen, riitaisuudet käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Ensiasteen oikeuspaikka on Seinäjoen käräjäoikeus.

Ylivoimainen este (ns. force majeure) -tilanteissa FinnLite ei vastaa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta.

FinnLite noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta, joka otettiin käyttöön kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Näihin FinnLiten GDPR-käytäntöihin sinun tulee huolellisesti perehtyä ennen kuin hyväksyt Konsulttisopimuksen ja rekisteröidyt FinnLite-konsultiksi. Klikkaa linkistä: FinnLiten GDPR-käytäntö

Kohta 10. Konsulttisopimus ja mahdolliset lopettamis- ja kaupanpurkutilanteet

Tilauksia tehdessä Konsultti tilaa tuotteet aina asiakkaiden nimellä ei omalla nimellään, koska kaupan purkutilanteissa alitilaus täytyy olla asiakkaan nimellä tehtynä. Kaupan purkutilanteissa raha palautetaan asiakkaan (ei konsultin) tilille 14 vuorokauden kuluessa tuotteen/paketin saapumisesta FinnLiten toimistolle.

Mikäli Konsultti (itsenäinen yrittäjä) on itse ostanut FinnLite-tuotteen, johon ei ole tyytyväinen ja haluaa purkaa kaupan, hän täyttää vaihto-palautuslomakkeen ja palauttaa tuotteen käyttämättömänä ja alkuperäisessä, myyntikelpoisessa kunnossa. Tuotteen hinnasta vähennetään kyseisen kuukauden aikana konsultille maksettu palkkion määrä. Esimerkiksi 50 €:n tuotteesta vähennetään 20 % eli 10 € tai mikäli Konsultti on bonustanut kyseisenä kuukautena, silloin 25 % eli 12,50 €. Konsultin on tehtävä kaupan purku 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ja toimitettava tuote mahdollisimman nopeasti FinnLitelle. Kaupan purkutilanteessa raha (vähennettynä palkkio kyseisestä tuotteesta) palautetaan Konsultin tilille 14 vuorokauden kuluessa tuotteen/paketin saapumisesta toimistolle.